perjanjian demang lebar daun dengan sang sapurba — web 26life v2

“Maka sembah Demang Lebar Daun. ‘Adapun Tuanku segala anak cucu patik sedia akan jadi hamba ke...