Sisindiran-Wawangsalan Bahasa-Basa Sunda — Selamat Datang di WWW.SAUNGDEDIMLYD.WEB.ID

NAON ARI SISINDIRANSisindiran-Wawangsal an Bahasa-Basa Sunda, Bahasa kolot mah sisindiran téh...