FUNGSI JALAN RAYA — dilarangMELARANG

"Jalan raya merupakan proses pembukaan ruang trafik yang merentasi pelbagai rintangan geografi....